tel. +48 604 217 311 | ul. Puławska 233 lokal Ł (I piętro)

Polityka prywatności

IInformacje ogólne

• Niniejsza Polityka Prywatności określa

sposób pozyskiwania, przetwarzania oraz zabezpieczania danych osobowych w

rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku

(Dz.U. Nr 133, poz. 883 z póź. zm.) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą

elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 z póź. zm.)

• Właścicielem strony internetowej

studioelix.pl oraz administratorem danych osobowych jest BEATA SPARAŻYŃSKA

CHOLEWA  prowadząca

działalność gospodarczą pod nazwą ELIX – STUDIO MEDYCYNY ESTETYCZNEJ, BEATA

SPARAŻYŃSKA CHOLEWA INDYWIDUALNA PRAKTYKA LEKARSKA , NIP 7451090486, REGON:

140260540, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności

Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej.

II Dane osobowe

• Serwis zbiera informacje podane

dobrowolnie przez użytkownika.

• Dane osobowe są pozyskiwane podczas

wypełniania formularza newsletter

• Dane osobowe są wykorzystywane wyłącznie

w celu wysyłania newslettera oraz o ile wyraził na to zgodę.

• Zawartość strony internetowej można

przeglądać bez podawania jakichkolwiek danych osobowych.

• Każda osoba, która udostępniła swoje

dane osobowe ma prawo do dostępu do ich treści oraz możliwość ich poprawiania,

uaktualniania, uzupełniania, jak i również żądania zaprzestania przetwarzania

danych osobowych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych

osobowych. Wymienione czynności można dokonać poprzez wysłanie stosownego

oświadczenia na adres email: dariuszpichalski@gmail.com

• Pozyskane przez administratora dane

osobowe są przechowywane, przetwarzane i chronione zgodnie z obowiązującymi

przepisami prawa. Zbiór danych osobowych został zgłoszony do Urzędu Ochrony

Danych Osobowych (uodo.gov.pl)

• Administrator chroni zgromadzone dane

osobowe korzystając z następujących środków:

– szyfrowanie danych służących do zapisu

do newslettera

– zabezpieczenie zbioru danych przed

nieuprawnionym dostępem

III Informacja o plikach cookies.

• Serwis korzysta z plików cookies.

• Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”)

stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które

przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do

korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę

strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu

końcowym oraz unikalny numer.

• Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu

końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest

operator Serwisu.

• Pliki cookies wykorzystywane są w

następujących celach:

• tworzenia statystyk, które pomagają

zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych,

co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

• utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po

zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu

ponownie wpisywać loginu i hasła;

• określania profilu użytkownika w celu

wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności

sieci Google.

• W ramach Serwisu stosowane są dwa

zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe”

(persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które

przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania,

opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki

internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym

Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich

usunięcia przez Użytkownika.

• Oprogramowanie do przeglądania stron

internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza

przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy

Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa

umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie

plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub

dokumentacja przeglądarki internetowej.

• Ograniczenia stosowania plików cookies

mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych

Serwisu.

• Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu

końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez

współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

• Zalecamy przeczytanie polityki ochrony

prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookies

wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics.

• Pliki cookies mogą być wykorzystane

przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam

dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą

zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na

danej stronie.

• W zakresie informacji o preferencjach

użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać

i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia:

https://www.google.com/ads/preferences/

IV Zarządzanie plikami cookies – jak w

praktyce wyrażać i cofać zgodę?

• Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać

plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że

wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania,

bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych

przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www.

• W celu zarządzania ustawieniami cookies

wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową/ system i postępuj zgodnie z

instrukcjami

• – Internet Explorer

• – Chrome

• – Safari

• – Firefox

• – Opera

• – Android

• – Safari (iOS)

• – Windows Phone

• – Blackberry

V Udostępnienie danych.

• Dane podlegają udostępnieniu podmiotom

zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.

• Operator może mieć obowiązek udzielania

informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z

prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.

VI Postanowienia końcowe

• Administrator ma prawo do zmian w

niniejszej Polityce Prywatności. Osoby udostępniające swoje dane osobowe

obowiązuje aktualnie obowiązująca wersja Polityki Prywatności, dostępna na

stronie https://www.studioelix.pl/polityka-prywatnosci

• W sprawach nieuregulowanych niniejszą

Polityką Prywatności stosuje się obowiązujące przepisy prawa polskiego.